Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej w PE w Strasburgu

29. września 2011

Bogusław Sonik (PPE ), na piśmie:

Głosowanie nad rezolucją PE w sprawie wspólnego stanowiska UE na konferencję zrównoważonego rozwoju ONZ Rio+20 to ważny głos przed zbliżającą się konferencją. Unia powinna skupić się na dążeniu do osiągnięcia globalnego porozumienia na temat odnawialnych źródeł energii oraz podjęcia odpowiedzialnych kroków w kierunku zrównoważonego rozwoju energetycznego.

Szczyt Rio+20 nie powinien być wykorzystywany do realizacji partykularnych interesów politycznych i ideologicznych. Tylko mądry kompromis pozwoli połączyć cele Rio+20 z koniecznością zrównoważonego dostępu do energii. Trzeba dążyć do rozwiązań, które pogodzą rozwój gospodarczy, a jednocześnie będą zaspokajały potrzeby społeczeństwa i środowiska.