Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej w PE w Strasburgu

26. października 2011

Bogusław Sonik (PPE ), na piśmie:

Parlament Europejski przyjął dziś swój projekt unijnego budżetu na 2012 r. w wysokości 147,766 mld euro w środkach na zobowiązania.

Większość deputowanych uznała, że strategia Europa 2020 jest kluczowym priorytetem przyszłorocznego budżetu, dlatego zagwarantowaliśmy odpowiednie finansowanie dla wchodzących w jej skład działań i polityk. W związku z tym opowiedzieliśmy się m.in. za zwiększeniem płatności na badania i innowacje, politykę spójności oraz edukację. Więcej pieniędzy zostało przyznanych m.in. również na zarządzanie migracjami oraz przypływem uchodźców.

Parlament Europejski zawsze wspierał finansowo polityki związane z młodzieżą, edukacją i mobilnością, dlatego też zwiększyliśmy środki dla takich programów jak „Uczenie się przez całe życie”, który finansuje m.in. popularne wśród młodzieży stypendia Erasmus, oraz „Młodzież w działaniu”.

Warto podkreślić też wniosek PE o podwyższenie środków na 7. Program Ramowy oraz programy związane z promowaniem konkurencyjności oraz innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach, bo to przecież konkurencyjność europejskich firm będzie mieć kluczowy wpływ na poziom unijnego wzrostu gospodarczego.