Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na minisesji plenarnej w PE w Brukseli

1. grudnia 2011

Bogusław Sonik (PPE) na piśmie: Głosowałem przeciwko rezolucji w sprawie globalnego zwalczania wirusa HIV/AIDS przez UE, ponieważ rezolucja ta zawiera nie tylko popierane przeze mnie zapisy dotyczące priorytetów opieki zdrowotnej oraz polepszenia warunków życia i leczenia osób zakażonych wirusem. Rezolucja dotyczy również kwestii aborcji na żądanie, której ani polski rząd, ani ja nie popieram. Uważam, że rezolucja dotycząca HIV nie powinna odnosić się do kwestii, które nie są związane z istotą problemu, takich jak legalna aborcja, ponieważ może to wprowadzać w błąd opinię publiczną.