Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej w PE w Strasburgu (na piśmie)

14. czerwca 2012

Głosowałem za sprawozdaniem dotyczącym żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego. Uważam, że dzięki przyjętemu sprawozdaniu konsumenci będą lepiej chronieni i informowani. Będą mogli w łatwy sposób odróżnić „zwykłą” żywność od tej przeznaczonej dla specyficznej grupy odbiorców. Od tej pory producenci m.in. mleka dla niemowląt będą zobowiązani do lepszego i rzetelnego informowania o składzie mleka oraz dopilnowania, aby wprowadzane do obrotu produkty były wolne od pestycydów. Nowe przepisy przyczynią się do podniesienia poziomu zdrowotności europejskiego społeczeństwa i zmniejszą obciążenia administracyjne oraz ułatwią uczciwą konkurencję.