Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE w Strasburgu (na piśmie)

8. marca 2011

Bogusław Sonik (PPE ), na piśmie:

Kwestia feminizacji ubóstwa to zjawisko coraz częściej obserwowane i spotykane zarówno w Europie, jak i poza jej granicami. Dzieje się tak m.in. ze względu na wiek, obowiązki rodzinne, pochodzenie etniczne czy przemoc, jaka jest wobec kobiet stosowana.

Wysoki odsetek kobiet zatrudnionych na niskopłatnych stanowiskach lub na część etatu powoduje, że kobiety częściej niż mężczyźni żyją na skraju ubóstwa. Badania nad tym zjawiskiem powinny być zintensyfikowane na szczeblu europejskim, ponieważ umożliwią stworzenie precyzyjnych i skutecznych metod zwalczania ubóstwa i społecznego wykluczenia kobiet. Podstawową metodą wspomagania kobiet w procesie wychodzenia z ubóstwa powinno być nadanie odpowiedniego kierunku polityce zatrudnienia (elastyczne metody zatrudnienia, doradztwo zawodowe, zapewnianie szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji, dziania skierowane do kobiet zamieszkujących obszary wiejskie). Bardzo istotną rolę w przeciwdziałaniu temu zjawisku pełni również edukacja.

Należy wykorzystać potencjał finansowy UE w tym celu, a w szczególności położyć nacisk na włączenie kwestii płci w plany wychodzenia z kryzysu gospodarczego i efektywnego wdrażania strategii Europa 2020. Działania UE na tym polu powinny być wyrazem solidarności społecznej.