Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie podczas sesji plenarnej PE (na piśmie), Strasburg

8. lipca 2008

Bogusław Sonik (PPE-DE),  na piśmie:

Przystępujemy dzisiaj do głosowania nad bardzo ważnym sprawozdaniem w sprawie wpływu planowanej budowy tzw. gazociągu bałtyckiego łączącego Rosję i Niemcy na  środowisko naturalne Morza Bałtyckiego. Planowany projekt jest jednym z wielu gazowych projektów infrastrukturalnych niezbędnych do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania UE na gaz.

Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na szereg czynników towarzyszących jego budowie. Ta najdłuższa i najpłycej leżąca magistrala na  świecie jest dużym zagrożeniem dla bioróżnorodności i liczby siedlisk oraz dla bezpieczeństwa i płynności żeglugi w tym regionie, nie wspominając już o 80 tys. ton amunicji bojowej zatopionej podczas II wojny  światowej. Jako członek komisji ENVI, a także sprawozdawca w sprawie konwencji Espoo, pragnę podkreślić,  że każda tego typu inwestycja o międzynarodowym zasięgu powinna być uprzednio dogłębnie skonsultowana ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Powinniśmy zwrócić uwagę na analizę ewentualnych rozwiązań alternatywnych, takich jak trasy lądowe, które biorą pod uwagę koszty wykonania oraz bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego. Wraz ze wzrastającym uzależnieniem UE od niewielkiej liczby  źródeł surowców energetycznych i ich dostawców istotne jest wspieranie inicjatyw zmierzających do ich dywersyfikacji; należy tylko zastanowić się nad tym, czy aby rosyjska spółka Gazprom, która ma 51% udziałów w konsorcjum Nord Stream jest najlepszym do tego rozwiązaniem?