Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE w Strasburgu (na piśmie)

7. września 2010

Bogusław Sonik (PPE), na piśmie:

Wspieranie polityki zbliżenia państw UE z Mołdawią wymaga wysiłku całej Unii. Unia powinna wymóc na Rosji umożliwienie Mołdawii podjęcia samodzielnej decyzji dotyczącej Naddniestrza, które stanowi integralną część tej republiki. Należy stworzyć warunki, aby pomoc Unii Europejskiej mogła zostać skutecznie wykorzystana w tym regionie.