Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE w Strasburgu (na piśmie)

8. marca 2011

Bogusław Sonik (PPE ), na piśmie:

Glosowałem za przyjęciem rezolucji zaproponowanej w sprawozdaniu Pani Nedelchevej, ponieważ moim zdaniem równość płci to kwestia priorytetowa. Zgadzam się z wnioskami sprawozdawczymi, która uważa, że należy intensyfikować działania w kierunku walki z tym problemem na poziomie europejskim, np. w postaci tworzenia odpowiednich strategii i instrumentów finansowania.

Spośród zaproponowanych rozwiązań za szczególnie cenne uważam te na polu edukacji, komunikacji, dążenia do likwidacji różnic płacowych i w dostępie do stanowisk kierowniczych. Jednakże ciągle główna inicjatywa w tym zakresie należy do państw członkowskich. Rolą Parlamentu Europejskiego jako reprezentanta obywateli UE jest wywieranie nacisku zarówno na rządy, jak i na Komisję Europejską oraz Radę UE, aby w dialogu z organizacjami zajmującymi się walką o równouprawnienie płci podejmowały spójne i skuteczne środki.

W Polsce temat równouprawnienia jest coraz szerzej dyskutowany, jednakże pomimo wprowadzenia parytetów na listach wyborczych jest jeszcze wiele do zrobienia, m.in. na polu socjalnym. Moim zdaniem impuls płynący z UE byłby dla mojego kraju szczególnie cenny.