Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE w Strasburgu (na piśmie)

11. maja 2011

Bogusław Sonik (PPE ), na piśmie:

Bruksela, zwana przez niektórych drugą po Waszyngtonie mekką dla lobbystów, potrzebuje odpowiednich regulacji i jasno określonych zasad współpracy pomiędzy decydentami, a przedstawicielami różnych grup interesu.

Należy przypomnieć, że lobbing – pojmowany jako rzecznictwo interesów różnych grup społecznych – jest nieodłączną częścią współczesnych systemów demokratycznych. Po raz kolejny deputowani dali wyraz swojego poparcia dla wprowadzenia transparencji. Wspólny rejestr lobbystów zwiększy przejrzystość unijnych instytucji. Będzie też rozróżniał przedstawicieli grup nacisku od przedstawicieli organizacji pozarządowych i rządowych.

Nie ulega wątpliwości, iż grupy interesu stanowią niejako platformę wymiany informacji i ważny kanał komunikacyjny pomiędzy obywatelami a Unia Europejską. Aby ta współpraca była jak najbardziej efektywna i przynosiła oczekiwane rezultaty, musi być uregulowana i przejrzysta.