Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

27 maja 2007, 22:00

Portal Spraw Zagranicznych – psz.pl, we współpracy z Sekcją Prawa Europejskiego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, mają zaszczyt zaprosić wszystkich studentów do 26 roku życia do udziału w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę o stanie i przyszłości stosunków polsko-ukraińskich z uwzględnieniem ich wpływu na pozycję Polski w Europie i w świecie.

Nagroda główna to płatne staże w Parlamencie Europejskim w Brukseli, ponadto wyjazdy studyjne do Brukseli, praktyki w kancelarii adwokatów i radców prawnych „T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski” Sp. Komandytowa w Krakowie, książki o tematyce związanej ze stosunkami międzynarodowymi.

W skład Jury oceniającego zawartość merytoryczną prac i wyłaniającego laureatów wejdą: członek Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Adam Bielan, prof. dr hab. Sławomir Dudzik z Katedry Prawa Europejskiego UJ, Małgorzata Nocuń z Tygodnika Powszechnego, poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Onyszkiewicz.

Projekt zwieńczy uroczyste ogłoszenie laureatów oraz debata ekspertów, która odbędzie w piątek 26 października 2007 r. w Krakowie.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Prace o objętości 10- 20 stron należy przysyłać do 26 sierpnia 2007 na adres konkurs@psz.pl. Etap drugi – w formie ustnej – odbędzie w trakcie konferencji 26 października 2007. Tematy prac oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie:

www.psz.pl/konkurs

Patronat medialny nad konkursem objęli Tygodnik Powszechny oraz Radio Kraków.