Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Interesujesz się tematyką europejską? Chciałbyś dowiedzieć się jak funkcjonuje Parlament Europejski? Planujesz swoją karierę i chciałbyś sprawdzić się w praktyce w dynamicznej i wymagającej pracy? Aplikuj na organizowany już po raz trzeci staż praktyczny w Biurze Poselskim Posła Bogusława Sonika w Brukseli.

Aby wziąć w nim udział należy przesłać w terminie do 18. stycznia 2013 roku komplet dokumentów zawierających: cv, list motywacyjny oraz esej o objętości 8-12 stron znormalizowanego maszynopisu dotyczący jednego z poniższych tematów:

Wymienione dokumenty bardzo prosimy przesłać elektronicznie na adres mailowy staz@boguslawsonik.pl do godz. 12.00 dnia 18. stycznia 2013 r. (liczy się moment otrzymania maila). Potwierdzenie przez organizatora drogą mailową otrzymania kompletu dokumentów stanowi warunek wstępny udziału w naborze. Ogłoszenie wyników I etapu nastąpi dnia 28. stycznia 2013.

Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostanie 7 osób, które będą walczyć o jedno z trzech miejsc na sześciotygodniowy, płatny staż praktyczny w Biurze Poselskim w Brukseli. Ta część będzie miała formę obrony pracy konkursowej – uczestnicy odpowiedzą na pytania jury związane z tematyką poruszanej pracy, a także z zagadnień podstawowych dot. bieżącej działalności i struktury organizacyjnej Parlamentu Europejskiego. Etap ten zostanie rozstrzygnięty do 4. lutego 2013 roku. Jego laureaci przed wyjazdem na staż do Brukseli będą zobowiązani do odbycia krótkiej, bezpłatnej praktyki wprowadzającej w biurze Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika w Krakowie.

Do udziału w konkursie Poseł Sonik zaprasza osoby, które ukończyły co najmniej II rok studiów wyższych, a nie ukończyły jeszcze 26. roku życia. Szczegółowe wymagania znajdą Państwo w załączonym regulaminie.