Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wszystkich młodych ludzi, zainteresowanych tematyką europejską i funkcjonowaniem Parlamentu Europejskiego, którzy planują swoją przyszłą karierę i chcą sprawdzić się w dynamicznej pracy, zapraszamy do aplikowania na organizowany już po raz trzeci staż praktyczny w Biurze Poselskim Posła Bogusława Sonika w Brukseli.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać w terminie do  18 stycznia  2013 r. komplet dokumentów zawierających: cv, list motywacyjny oraz esej o objętości 8-12 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronę, nie licząc bibliografii i przypisów) dotyczący jednego z poniższych tematów:

Wymienione dokumenty należy przesłać na adres mailowy staz@boguslawsonik.pl do godz. 12.00 dnia 18 stycznia 2013 roku. Potwierdzenie przez organizatora drogą mailową otrzymania kompletu dokumentów stanowi warunek wstępny udziału w naborze. Ogłoszenie wyników I etapu nastąpi dnia 28 stycznia 2013 r.

Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostanie 7 osób, które będą walczyć o jedno z trzech miejsc na sześciotygodniowy, płatny staż praktyczny w Biurze Poselskim w Brukseli. Etap ten zostanie rozstrzygnięty do dnia 4 lutego 2013 r.

Konkurs adresowany jest do studentów szkół wyższych, którzy ukończyli co najmniej drugi rok studiów, a nie ukończyli 26 lat. Szczegółowe warunki dostępne są w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej: www.boguslawsonik.pl.

Program stażowy w Biurze Poselskim Posła Bogusława Sonika realizowany jest już od 2004 roku. Dzięki niemu do Brukseli wyjechało już ponad 50 młodych ludzi, zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy o Unii Europejskiej. Od 2010 roku stażyści wybierani są w drodze konkursu, który organizowany jest raz do roku, na przełomie października i listopada.