Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE w Strasburgu (na piśmie)

19. października 2010

Bogusław Sonik (PPE), na piśmie:

Katastrofa ekologiczna, jaka zdarzyła się na Węgrzech poruszyła nas wszystkich swoim zasięgiem i nadzwyczaj tragicznymi skutkami. Wyrażamy solidarność z rodzinami ofiar, z tymi wszystkimi, którzy stracili dorobek całego życia i jeszcze przez wiele lat będą odczuwać skutki wycieku toksycznego szlamu.

Jestem przekonany, że dziś najistotniejsza jest odpowiedź na stawiane tak często pytanie: czy tej tragedii można było uniknąć? Albo raczej: jak należało to zrobić? I co dzisiaj my, jako Parlament Europejski, powinniśmy uczynić, aby takie wydarzenia się nie powtórzyły. Wiemy, że takich zbiorników jest znacznie więcej na Węgrzech. Ale nie tylko. Dla przykładu w Polsce, na Dolnym Śląsku, znajduje się największe w Europie składowisko płynnych odpadów powstałe w latach 70. Czy możemy spać spokojnie w Europie, w której doszło do takiego wydarzenia mimo szeregu obowiązujących regulacji prawnych, które miały gwarantować należytą kontrolę nad substancjami chemicznymi?

Mamy działające od 3 lat rozporządzenie REACH, wdrażane przez ECHA. Mamy inne teksty legislacyjne, jak rozporządzenie z 2008 roku o substancjach i mieszaninach (CLP) czy system GHS klasyfikujący substancje i mieszaniny pod względem zagrożeń z nimi związanych. Musimy rzetelnie i wnikliwie przyjrzeć się istniejącemu prawu unijnemu, jego wdrażaniu w państwach członkowskich oraz określić jasne priorytety, aby zapewnić skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom i sprawne zarządzanie kryzysowe