Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Demokracja5

W uznaniu dla zasług walczących o obronę praw człowieka i wolności

10. października 2012

Aleksander Bialacki, irańscy aktywiści Nasrin Sotoudeh i Jafar Panami  oraz rosyjskie feministki z Pussy Riot – to oficjalni finaliści tegorocznej nagrody Sacharowa na rzecz wolności myśli. Zostali oni wyłonieni we wtorek na wspólnym posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych (AFET), Podkomisji Praw Człowieka (DROI) i Komisji Rozwoju (DEVE). Laureata nagrody wybierze pod koniec października Konferencja Przewodniczących PE. 

Nagroda im. Sacharowa jest corocznie przyznawana przez Parlament Europejski osobom lub organizacjom, które sprzeciwiają się nietolerancji i prześladowaniom, stając w obronie praw człowieka i wolności słowa. Podczas uroczystego posiedzenia w Strasburgu w rocznicę  podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1948 r., czyli w okolicach dnia 10 grudnia, laureat otrzymuje nagrodę w wysokości 50 tys. euro.

Nagroda nosi imię radzieckiego fizyka jądrowego, laureata Pokojowej Nagrody Nobla, działacza na rzecz rozbrojenia, ograniczenia potencjałów nuklearnych, demokracji i poszanowania praw człowieka, uznawanego w ZSRR za dysydenta o wywrotowych poglądach. Przyznawana jest przez Parlament Europejski od 1988 roku, i jest dowodem uznania dla zasług odważnych ludzi, których osiągnięcia w walce o obronę praw człowieka i wolności, w walce przeciwko nietolerancji i prześladowaniom, mają niepodważalne znaczenie.

Nagrodę Sacharowa  otrzymali między innymi Nelson Mandela, Aleksander Milinkiewicz i Kofi Annan.