Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Poseł Sonik 16 kwietnia brał udział w obchodach jubileuszu 200-lecia szkoły im. św. Marii Magdaleny we Lwowie.