Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Projekt rezolucji w sprawie Tybetu.

26. października 2011

Parlament Europejski mając na uwadze, że poszanowanie praw człowieka, wolność wyznania i wloność stowarzyszania się to fundamentalne zasady UE i priorytet jej polityki zagranicznej, a także to, że rząd chiński nałożył na klasztory buddyjskie położone w okręgi Aba/Ngba w prowincji Seczuan, a także na inne części Tybetu, drastyczne restrykcje obejmujące brutalne interwencje sił bezpieczeństwa, samowolne aresztowania mnichów, zwiększony nadzór w obrębie klasztorów oraz stałą obecność policji wewnątrz klasztorów w celu kontrolowania działalności religijnej potępia ciągłą presję wiwieraną na klasztory tybetańskie przez władze chińskie i wzywa je do położenia kresu restrykcjom, a także do zniesienia środków bezpieczeństwa narzuchonych klasztorom i społecznościom świeckim oraz do przywrócenia komunikacji mnichom z klasztoru Kirti.
Wzywa władze chińskie do przestrzeganai praw Tybetańczyków we wszystkich prowincjach Chin oraz do proaktywnych działań na rzecz rozwiązania prodstawowych roszczeń społeczności tybetańskiej w Chinach. Wzywa władze chińskie do zaprzestania wspierania polityki uderzającej w język tybetański, kulturę, religię, dziedzictwo i środowisko, co jest sprzeczne z chińską konstytucją i chińskim prawem zapewniającym autonomię mniejszościom etnicznym.