Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Sytauacja w Sahelu

13. czerwca 2012

W całym regionie Sahelu miliony ludzi cierpi z powodu zjawisk suszy, powodzi, degradacji gleby, niskich zbiorów, wysokich cen żywności, czy też przesiedleń. Według ONZ 18 mln ludzi w tym regionie zostało dotkniętych kryzysem spowodowanym przez suszę i konflikty, przy czym w 2011 r. ponad 200 000 dzieci zmarło z powodu niedożywienia. Parlament Europejski wyraża głębokie zaniepokojenie pogorszeniem się sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w Sahelu i wzywa UE do ścisłej współpracy z władzami i parlamentami krajów tego regionu, społeczeństwem obywatelskim oraz organami regionalnymi i międzynarodowymi. Co więcej, jednoznacznie potępia wszelkie próby przejęcia władzy siłą, wszelkie akty terroryzmu i okrucieństwa.