Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wybory paralamentarne na Białorusi

24. października 2012

OBWE nie uznała dotąd żadnych wyborów parlamentarnych ani prezydenckich przeprowadzonych na Białorusi od 1995 r. za wolne i uczciwe. Ostatnie wybory parlamentarne przeprowadzone w dniu 23 września 2012 r., a w szczególności przebieg tych wyborów i ich pluralistyczny charakter – były postrzegane przez UE jako nowa szansa dla Białorusi na udowodnienie szacunku dla wartości demokratycznych i europejskich standardów. Niestety jednak żaden z kandydatów opozycji demokratycznej nie został wybrany do parlamentu narodowego, a wielu więźniów politycznych pozostaje nadal zatrzymanych. Oczywistym jest więc fakt, iż władze białoruskie zignorowały liczne wezwania wspólnoty międzynarodowej oraz postanowiły nawet jeszcze bardziej oddalić się od demokracji i pogłębić izolację kraju. Parlament Europejski wyraża więc głębokie ubolewanie, że po raz kolejny wybory parlamentarne na Białorusi przeprowadzono bez przestrzegania wielu podstawowych standardów OBWE.

Parlament Europejski będzie zatem kontynuował politykę nieuznawania parlamentu białoruskiego  zarówno w stosunkach dwustronnych, jak i w ramach Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest. Żałuje również, że Zgromadzenie Parlamentarne Euronest nie ma obecnie podstaw, by zaprosić oficjalnych przedstawicieli organu ustawodawczego Białorusi do zajęcia miejsc w ławach zgromadzenia, i że ich nieobecność pozbawia Partnerstwo Wschodnie istotnego narzędzia służącego przybliżeniu Białorusi do demokratycznych wartości UE. W tym kontekście Parlament Europejski wzywa rząd Białorusi do poczynienia kroków w celu zapewnienia w przyszłości prawdziwie demokratycznych wyborów zgodnie z międzynarodowymi standardami demokratycznymi poprzez wprowadzenie zmian do ordynacji i praktyki wyborczej.

Załączniki

SERWISY