Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Dyskryminacja mniejszości etnicznych w Iranie

13. czerwca 2012

Obecną sytuację w zakresie praw człowieka w Iranie charakteryzują systematycznie powtarzające się naruszenia praw podstawowych. Konstytucja Islamskiej Republiki Iranu oficjalnie przewiduje sprawiedliwe traktowanie mniejszości etnicznych jednak  w praktyce członkowie mniejszości etnicznych, jak np. Azerowie, Arabowie, Kurdowie i Beludżowie, spotykają się z szeregiem naruszeń praw człowieka i praw obywatelskich, w tym z naruszaniem ich prawa do wolności zgromadzeń, stowarzyszeń i wypowiedzi. Dodatkowo szerzy się dyskryminacja społeczno-ekonomiczna w stosunku do osób należących do mniejszości, włącznie z konfiskatą ziemi i własności oraz odmową zatrudnienia. Parlament Europejski wyraża poważne zaniepokojenie z powodu stale pogarszającej się sytuacji praw człowieka w Iranie i wzywa władze irańskie do usunięcia wszelkich form dyskryminacji osób należących do mniejszości etnicznych i religijnych, oficjalnie uznanych bądź ni