Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Rezolucja w sprawie aborcji w Chinach

3. lipca 2012

15 lipca 2012r. prasa międzynarodowa doniosła, że obywatelka Chin Feng Jianmei została uprowadzona, po czym poddana przymusowej aborcji. Statystyki owych praktyk są przytłaczające. Szacuje się, że od 1970r. w Chinach mogło dojść aż do 300 milionów przypadków aborcji, co niewątpliwie ma związek z forsowaną przez chińskie władze tzw. polityką jednego dziecka. Parlament Europejski stanowczo potępia decyzję o zmuszeniu p. Feng do aborcji i ogólnie potępia praktykę

przymusowych aborcji i sterylizacji, zwłaszcza w związku z polityką  jednego dziecka. Wzywa również  Komisję i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, by ujęły przymusową aborcję w

programie kolejnego dwustronnego dialogu z Chinami na temat praw człowieka.

Załączniki