Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Projekt rezolucji w sprawie przypadku Rafah Nashed w Syrii.

26. listopada 2011

Parlament Europejski mając na uwadze, że pierwsze syryjska psychoanalityk i założycielka szkoły psychoanalitycznej w Damaszku Rafah Nashed została arbitralnie zatrzymana i aresztowana przez służby wywiadowcze na lotnisku w Damaszku dnia 10 września 2011 r. oraz fakt, że stan jej zdrowia uległ pogorszeniu w więzieniu, co wpłynęło na zaostrzenie jej choroby serca zdecydowanie potępia arbitralne zatrzymanie Rafah Nashed oraz wyraża zaniepokojenie jej sytuacją w świetle pogarszającego się stanu zdrowia; wzywa syryjskie władze do natychmiastowego uwolnienia Rafah Nashed na podstawie przesłanek medycznych oraz do zagwarantowania jej bezpieczeństwa fizycznego, a także do umożliwienai jej powrotu do rodziny.