Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Prześladowanie muzułmanów w Birmie

12. września 2012

Parlament Europejski jest zaniepokojony faktem, iż pomimo rozszerzenia swobód obywatelskich w Birmie przez nowy rząd prezydenta Teina Seina, nasiliła się dyskryminacja mniejszości Rohingya. Do skandalicznego wydarzenia doszło 28 maja 2012r., kiedy to gwałt na buddystce i jej zabójstwo wywołały falę brutalnych zamieszek między stanowiącą większość buddyjską ludnością Rakhine a muzułmańską mniejszością Rohingya w stanie Arakan. Parlament Europejski jest zaniepokojony nieustającymi aktami przemocy na tle etnicznym w zachodniej Birmie, w wyniku których wiele osób poniosło śmierć lub zostało rannych i które doprowadziły do zniszczenia mienia i przesiedlenia miejscowej ludności. Wyraża również obawę, że te starcia między wspólnotami mogą zagrozić przemianom demokratycznym w Birmie. Dodatkowo wzywa rząd Birmy, aby w trybie pilnym zezwolił agendom ONZ i humanitarnym organizacjom pozarządowym, jak również dziennikarzom i dyplomatom na nieograniczony dostęp do wszystkich rejonów stanu Arakan.

Załączniki