Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Projekt rezolucji w sprawie Indonezji

6. lipca 2011

Parlament Europejski mając na uwadze, że Indonezja jest największym na świecie w przeważającej większości muzułmańskim narodem, a także mając na uwadze, że tradycja pluralizmu, harmonii kultur, wolności religijnej i sprawiedliwości społecznej w Indonezji jest wpisana w narodową ideologię pancasila, mając na uwadze, że znacznie wzrosła liczba ataków na mniejszości religijne, zwłaszcza na ahmadyjczyków, którzy uważają się za muzułmanów, ale także na chrześcijan, buddystów i postępowe organizacje społeczeństwa obywatelskiego; majac na uwadzę, że istnieją wiarygodne doniesienia – których źródłem jest narodowa komisja ds. praw człowieka – o łamaniu praw człowieka przez funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa w Indonezji, w tym również o torturach i innych formach znęcania się, a także o niepotrzebnym i nadmiernym używaniu siły, zwłaszcza w papiu i Molukach; mając na uwadze, że osoby odpowiedzialne rzadko są pociagane do odpowiedzialności przed obliczem niezawisłego sądu, wyraża głębokie zaniepokojenie przypadkami przemocy wobec mniejszości relogijnych, zwłaszcza ahmadyjczyków, chrześcijan, bahaisów i buddystów.
Wzywa rząd Indonezji, mianowicie ministra do spraw religii, a także władze sądowniczą w Indonezji do zagwarantowania wdrożenia i egzekwowania zasady praworządności, a także do postawienia przed obliczem sprawiedliwości sprawców przmocy i winnych szerzenia nienawiści na tle relogijnym.
Wzywa rząd Indonezji do zastosowania się do zaleceń Wysokiego Komisarz Nadorów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, a zwłaszcza do zaproszenia specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. wolności religijnej i wyznaniowej do złożenia wizyty w kraju.