Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Projekt rezolucji w sprawie Egiptu w sprawie Alaa Abd El-Fattaha

16. listopada 2011

Parlament Europejski mając na uwadze, że w dniu 30 października 2011 r. prokurator wojskowy wezwał na przesłuchanie blogera Alaa Abd El-Fattaha, a następnie zarządił jego tymczasowe zatrzymanie na 15 dni pod zarzutem podżegania do przemocy wobec sił zbrojnych, napaści na wojskowych oraz uszkodzenia mienia wojskowego; mając na uwadze, ze Alaa Abd El-Fattah odmówił odpowiedzni na pytania sądu wojskowego oraz stwierdził, że złoży zeznania jedynie przez bezstronnym sądem cywilnym oraz stwierdził, że sąd wojskowy nie ma prawa ani kompetencji do przesłuchiwania osób cywilnych wzywa włądze Egiptu do natychmiastowego uwolnienia Alaa Abd El-Fattaha przebywającego w więzieniu za odmówienie złożenia odpowiedzi na pytania dotyczące wydarzeń w dniu 9 listopada 2011 r., wzywa władze egipskie do zagwarantowania bezstronnych sądów, o jakch mowa w art. 10 Powszechnej deklaracji praw człowieka z 1948 roku.