Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Projekt rezolucji w sprawie Bahrajnu.

26. października 2011

Parlament Europejski mając na uwadze, że w następstwie wniosku rządu Bahrajnu na terenie tego kraju rozmieszczono tysiące zagranicznych żołnierzy z Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich pod autpicjami Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej, mając na uwadze, że 29 września sąd wojskowy podtrzymał wyroki przeciwko co najmniej 20 lekarzom i pracownikom paramedycznym skazanym na karę pozbawienia wolności od 5 do 15 lat za rzekomą dziełalność antyrządową, podczas gdy wcześniej w tym roku, stosując się do kodu etyki zawodowej, wykonywali oni swoje obowiązki i udzielali pomocy rannym demonstrantom, traktując ich jednakowo i bez dyskryminacji; mając na uwadze, że na skutek nacisków międzynarodowych prokurator generalny Bahrajnu Ali Alboainain oświadczył w środę 5 października, że sprawy 20 skazanych zostaną ponownie rozpatrzone przez sądy cywilne oraz że procesy zostały wznowione 23 października 2011 r., mając na uwadze, że kilku ze skazanych lekarzy kształciło się w państwach czonkowskich UE, należą oni do unijnych organizacji zawodowych lekarzy oraz ciesza się dobrą opinią wśród zagranicznych kolegów; wyraża poważne zaniepokojenie obecnością w Bahrajnie obcych wojsk pod sztandarem Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej i apeluje o ich natychmiastowe wycofanie; ponawia swój apel do RWPZ, aby wniosła konstruktywny wkład i podjęła mediację w interesie pokojowych reform w Bahrajnie.
Potępia również wykorzystanie specjalnych sądów wojskowych do sądzenia osób cywilnych, poneiważ stanowi to pogwałcenie międzynarodowych norm uczciwego procesu, i podkreśla, że osoby cywilne musze być sądzone przed sądami cywilnymi oraz że każda zatrzymana osoba zasługuje na uczciwy proces, przy czym musi mieć zapewniony dostęp do adwokatów i wystarczająco dużego czasu na przygotowanie obrony; wzywa do natychmiastowego zaprzestania masowych procesów osób cywilnych przez sądem wojskowym, Trybunałem Bezpieczeństwa Narodowego.