Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Prawa człowieka w Kambodży

23. października 2012

Po dwóch dekadach zaognionego konfliktu i kończącym go pokojowym porozumieniu, zawartym w Paryżu w 1991 roku, Kambodża poczyniła znaczne postępy w kierunku umacniania demokracji, praw człowieka i rządów prawa. Mimo to nadal dochodzi do znaczących naruszeń w tych dziedzinach. Według organizacji, które stoją na straży przestrzegania praw człowieka, co najmniej 50 aktywistów, biorących udział w pokojowych demonstracjach zostało poddanych zastraszeniu i następnie przymusowo aresztowanych. Zdarzenia te miały miejsce w okresie od stycznia do września 2012 roku. Co więcej ostatnie wybory parlamentarne w Kambodży nie wypełniały według europejskich obserwatorów międzynarodowych standardów. Parlament Europejski zachęca wobec tego władze Kambodży do podejmowania dalszych działań na rzecz wzmacniania demokracji i rządów prawa, jednocześnie podkreślając, że wszyscy odpowiedzialni za brutalne łamanie praw człowieka powinni ponieść konsekwencje swoich czynów.

Załączniki