Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Zjednoczone Emiraty Arabskie

23. października 2012

Od marca 2011 roku dało się słyszeć na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich  głosy na rzecz demokratycznych reform i upowszechnienia wolności wypowiedzi. Głosy te zostały jednak brutalnie stłumione poprzez władze i służby bezpieczeństwa. Co więcej Zjednoczone Emiraty Arabskie wzmocniły represje wobec uczestników pokojowych manifestacji. Parlament Europejski wzywa wobec tych okoliczności władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do respektowania praw człowieka i podstawowych wolności, włącznie z wolnością nieskrępowanego wyrażania wypowiedzi i  prawem do stowarzyszeń. Wzywa również przedstawicieli władz do zaprzestania stosowania restrykcji wobec dziennikarzy i międzynarodowych organizacji stojących na straży przestrzegania praw  człowieka.

Załączniki