Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Poseł Bogusław Sonik zainicjował wspólne wystąpienie władz województwa małopolskiego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Zdrowia oraz do Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zwraca ono uwagę na problematyczną sytuację w jakiej znaleźli się małopolscy producenci wyrobów wędzonych metodą tradycyjną, których dotyczyć będą regulacje wprowadzone w efekcie rozporządzenia KE nr 835/2011. W wystąpieniu zostaną zawarte postulaty: dokonania szczegółowej oceny problemu zarówno w skali regionu jaki i kraju, stworzenia przejrzystej ścieżki informacyjnej dla małych producentów, przeznaczenia specjalnych funduszy na cykl szkoleń i ewentualnych dostosowań technologicznych, a w ostateczności podjęcie działań na rzecz wyłączenia tych produktów spod regulacji KE. 

Wystąpienie to efekt zorganizowanego przez Posła Bogusława Sonika 20. stycznia br. spotkania roboczego w sprawie rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. obniżającego dopuszczalne poziomy benzo(a)pirenu m.in. w produktach mięsnych wędzonych. Spotkanie miało miejsce w Instytucie Cervantesa przy ul. Kanoniczej 12 w Krakowie .

– To ważne, że na dzisiejszym spotkaniu mogli wspólnie wymienić swoje opinie zarówno producenci wyrobów tradycyjnych oraz przedstawicieli centralnych resortów, którzy przyjechali specjalnie z Warszawy, aby wysłuchać głosów producentów, którzy zaniepokojeni są, że rozporządzenie KE może uderzyć w istnienie ich zakładów. Myślę, że spotkanie pokazało, ze możliwe jest znalezienie jakichś rozwiązań. Te rozwiązania to np. uwzględnienie faktu, że wyroby wędzone tradycyjnymi metodami mogą osiągać nieco wyższe poziomy benzo(a)pirenu. Wiąże się to z dążeniem do tego, aby KE utworzyła specjalną ścieżkę dla wyrobów regionalnych, które przecież są chronione i z których Unia jest taka dumna –  komentuje Bogusław Sonik, Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Galeria