Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

13 stycznia 2006, 23:00

Zakkoleu

Jak skutecznie aplikować o środki na rozwój przedsiębiorczości, jak uniknąć błędów przy wypełnianiu i rozliczaniu uzyskanych dotacji – takie informacje mogli uzyskać zakopiańscy przedsiębiorcy podczas szkolenia przeprowadzonego przez działające przy krakowskim biurze poselskim Bogusława Sonika – Europejskie Centrum Informacji Obywatelskiej.

Na szkoleniu, które odbyło się w siedzibie TOPR w Zakopanem zostały szczegółowo omówione możliwości pozykiwania środków unijnych przewidzianych w budżecie UE do końca roku 2006r, jak również dyskutowano o możliwościach finsowego wsparcia planowanego na lata 2007-2013.

W sobotę 14 stycznia 2006r. odbyła się również spotkanie Posła Bogusława Sonika ze studentami Kolegium Europejskiego w Zakopanem, poświęcone działaniom i roli Parlamentu Europejskiego w strukturach Unii Europejskiej oraz prezentacji działań poselskich na forum PE.