Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

16 października 2011, 22:00

1318838400

Polska otrzyma wsparcie finansowe ze strony UE m.in. na budowę szybkich połączeń kolejowych między głównymi miastami. To cześć projektu pakietu infrastrukturalnego, który KE ogłosi w środę. Z 50 mld euro przeznaczonych na lata 2014-2020 w budżecie nowego instrumentu CEF (Connecting Europe Facility) na transport wygospodarowano aż 31,7 mld euro.

W projekcie rozporządzenia określa się 10 transeuropejskich korytarzy tranzytowych, strategicznych dla przepływu towarów i osób w Europie. Polska należy do dwóch z nich łączących Morze Bałtyckie z Adriatykiem oraz korytarza Wschód-Zachód łączącego Warszawę z Berlinem i Amsterdamem.

Konsekwencją tego będzie możliwość dofinansowania z budżetu UE sieci dróg i kolei łączących Warszawę z Tallinem, modernizację połączenia Gdynia-Katowice, oraz drogi kolejowej Katowice-Brno. Na unijną pomoc liczyć będą mogły również projekty na trasie Warszawa Poznań, czy połączenie drogowe i kolejowe Wrocław – Drezno. Ponadto Komisja Europejska będzie chciała, aby środki te zostały wykorzystane do poprawy połączeń kolejowych, w tym między miastami: Warszawą, Łodzią, Wrocławiem, Poznaniem oraz Krakowem.

Komisja Europejska jednocześnie podkreśla, że unijne fundusze nie wystarczą aby w pełni odpowiedzieć na potrzeby sektora transportu. Nie mniej jednak mają „przyspieszyć i lepiej ukierunkować” przepływ pieniędzy dla projektów o znaczeniu europejskim. W nowym instrumencie CEF przewiduje się również 9,2 mld euro na projekty w zakresie telekomunikacji oraz 9,1 mld euro na projekty integrujące rynek energii w Unii Europejskiej. (Źródło: PAP)