Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP


W dniu dzisiejszym, na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie miała miejsce debata na temat przyszłości gazu łupkowego w Polsce: „Łupki – nasza przyszłą energia?”. Frekwencja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania.

Czy łupkowa gorączka opanuje Europę? Na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy debaty. Podstawowym celem dyskusji było pokazanie ogromnego potencjału technologicznego i eksperckiego z zakresu wydobycia gazu z łupków, który drzemie w Małopolsce. Wszystko to dzięki silnej kadrze specjalistów z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, czy też Instytutu Nafty i Gazu. Debatę zorganizował Poseł Bogusław Sonik  przy współpracy rektora AGH – prof. Tadeusza Słomki.

Poseł Bogusław Sonik – autor raportu dot. wydobycia gazu z łupków nie krył swojego zadowolenia przedstawiając aktualny stan unijnego prawodawstwa w tej dziedzinie.

 – Cieszę się, że udało się wywalczyć na forum UE zielone światło dla wydobycia gazu z łupków. Ostania decyzja Komisji Europejskiej, która wydała w tej sprawie jedynie rekomendację, a nie legislacyjną dyrektywę oznacza swobodę dla państw członkowskich w kształtowaniu ich polityki energetycznej. To ważne, szczególnie dzisiaj, kiedy bezpieczeństwo energetyczne nabiera niezwykłego znaczenia, w związku z kryzysem na Ukrainie – podkreślił Sonik.

Sławomir Brodziński – Główny Geolog Kraju – przedstawił nowe zapisy w prawie geologicznym i górniczym, których podstawowym celem jest ułatwienie procedur związanych z wydobyciem gazu z łupków. Zaznaczył, że działalność wydobywcza jest zawsze połączona z odziaływaniem na środowisko – Zadaniem administracji jest dopilnowanie, by przedsiębiorcy nie przekraczali wyznaczonych standardów. Mamy ku temu środki prawne i organizacyjne.

– Polskie prawo jak najbardziej spełnia standardy wyznaczone w unijnych rekomendacjach w dziedzinie poszukiwania i wydobycia gazu z łupków. Gwarantują również odpowiedni poziom ochrony środowiska – podkreślił Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Andrzej Jagusiewicz. Dodał również, że Polska i tak już dużo przespała, jeśli chodzi o wydobycie gaz z łupków i nie może sobie pozwolić  na kolejne opóźnienia.

Dziękujemy za tłumne przybycie oraz za ciekawe głosy w dyskusji!

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z wydarzenia –> link

Dostępna jest także relacja wideo -> link

Galeria