Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

24 – 27.03.2014r. -tydzień posiedzeń komisji parlamentarnychPoziome3Parlament Europejski, BrukselaW tym tygodniu w Parlamencie Europejskim odbywać się będą posiedzenia komisji parlamentarnych. Jak co tydzień zapraszamy do śledzenia obrad na żywo na stronie internetowej PE. Zachęcamy do zapoznania się z następującymi agendami:Komisja Rozwoju (DEVE) 25 marca Komisja przeprowadzi wysłuchanie dotyczące funkcjonowania dialogu politycznego przewidzianego w umowie o partnerstwie między UE a państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku, w odniesieniu do praw człowieka i demokracji. Komitet będzie również prowadził dalsze rozmowy na temat umów o partnerstwie gospodarczym AKP, a także o unikaniu płacenia podatków, transferach, skuteczności pomocy, oraz o dotacjach i pożyczkach.Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) 26 marca delegacja Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych odwiedzi Rzym przed zbliżającą się włoską prezydencją w Radzie. Zaplanowano spotkania z przedstawicielami rządu i parlamentu, a także z krajowymi partnerami społecznymi, w celu przyjrzenia się zatrudnieniu i sytuacji społecznej we Włoszech. Delegacja odwiedzi projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.Komisja Spraw Gospodarczych i Monetarnych (ECON) W dniach 24-25 marca delegacja Komisji Gospodarczej i Monetarnej spotka się z przedstawicielami polskich władz i zainteresowanych podmiotów, aby ocenić postępy Polski na drodze do przyjęcia euro. Kolejna delegacja spotka się w dniach 24-26 marca z członkami Kongresu, Skarbu USA i organów nadzoru, by omówić rolę usług finansowych w Handlu Transatlantyckim i Partnerstwie Inwestycyjnym, a także politykę makroekonomiczną oraz walkę z uchylaniem się od opodatkowania.
W tym tygodniu:
Budowanie przewagi konkurencyjnej ośrodków miejskichImage001
We wtorek odbędzie się debata poświęcona ośrodkom miejskim będącym centrami innowacji, biznesu i kultury. Konferencję otworzy inicjatorka wydarzenia – posłanka Joanna Skrzydlewska(PO). Wśród mówców będą też m.in. poseł Jan Olbrycht, przewodniczący Intergrupy URBAN, oraz prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, która zaprezentuje dotychczasowe osiągnięcia miasta w sferze rewitalizacji budynków poprzemysłowych a także nowych inwestycji. W debacie wezmą też udział m.in. przedstawiciele instytucji europejskich oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego.
Europosłowie spotkają się z ukraińskimi parlamentarzystamiImage002W środę i w czwartek w Kijowie odbędzie się posiedzenie parlamentarnej komisji ds. współpracy UE-Ukraina (PCC). Jako członek delegacji Parlamentu Europejskiego w spotkaniu udział weźmie wiceprzewodniczący podkomisji praw człowieka PEAndrzej Grzyb(PSL). W skład komisji UE-Ukraina wchodzą w równej liczbie posłowie do Parlamentu Europejskiego i posłowie do ukraińskiej Rady Najwyższej. Komisja zbiera się dwa razy do roku. Będzie to pierwsze spotkanie parlamentarzystów po odsunięciu od władzy Wiktora Janukowycza i utworzeniu nowego rządu na Ukrainie. Posłowie do PE spotkają się m.in. z tymczasowym prezydentem Ukrainy Ołeksandrem Turczynowem, premierem Arsenijem Jaceniukem, ministrem obrony Igorem Teniukem, ministrem spraw zagranicznych Andrijem Deszczycią, szefem stałego przedstawicielstwa UE w Kijowie Janem Tombińskim oraz przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych.
Wydarzyło się:
Zgoda na ułatwienia w handlu z UkrainąW czwartek, 20 marca, komisja handlu międzynarodowego Parlamentu Europejskiego przyjęła sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia wprowadzającego jednostronne preferencje w handlu UE z Ukrainą. W obliczu fatalnej sytuacji ekonomicznej na Ukrainie oraz zablokowania importu produktów ukraińskich przez Federację Rosyjską, UE chce ułatwić dostęp do rynku europejskiego dla producentów ukraińskich przed podpisaniem Umowy Stowarzyszeniowej, poprzez ograniczenie, lub całkowitą likwidację ceł.„Wprowadzenie tego rozwiązania może pomóc zaoszczędzić ukraińskiej gospodarce około 500 mln euro w tym roku. Tym krokiem przechodzimy od słów do czynów w pomocy Ukrainie”- powiedział sprawozdawca Paweł Zalewski z PO. Preferencje mają obowiązywać przez okres 6 miesięcy, a ich wprowadzenie będzie wymagało od Ukrainy sprostania wymaganiom i zasadom administracyjnym UE.Więcej >
Komisja przyjęła sprawozdanie Sonika19 marca Komisja Kontroli Budżetowej przyjęła sprawozdania Posła Bogusława Sonika w sprawie absolutorium dla instytucji unijnych za 2012. Poseł Sonik był autorem sześciu raportów, dotyczących: Rady Europejskiej i Rady, Trybunału Sprawiedliwości, Komitetu Ekonomiczno – Społecznego, Komitetu Regionów, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.Posłowie zdecydowaną większością głosów przyjęli sprawozdania posła, tym samym popierając rekomendację Posła Sonika, by udzielić wszystkim instytucjom absolutorium.Więcej >
Wrażenia po debacie – „Łupki – nasza przyszła energia?”W poniedziałek, 17 marca, na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie miała miejsce debata na temat przyszłości gazu łupkowego w Polsce: „Łupki – nasza przyszłą energia?”. Frekwencja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania.Czy łupkowa gorączka opanuje Europę? Na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy debaty. Podstawowym celem dyskusji było pokazanie ogromnego potencjału technologicznego i eksperckiego z zakresu wydobycia gazu z łupków, który drzemie w Małopolsce. Wszystko to dzięki silnej kadrze specjalistów z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, czy też Instytutu Nafty i Gazu. Debatę zorganizował Poseł Bogusław Sonik  przy współpracy rektora AGH – prof. Tadeusza Słomki.Więcej >