Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej w PE w Strasburgu (na piśmie)

5. lipca 2012

W związku z ostatnimi wydarzeniami na Białorusi, dotyczącymi aresztowania Pana Andrzeja Poczobuta dziennikarza Gazety Wyborczej oraz działacza nieuznawanego przez władze w Mińsku Związku Polaków na Białorusi uważam, że zwolnienie go z aresztu było minimalnym krokiem jaki mógł zrobić rząd białoruski, aby przybliżyć się do odwrócenia obecnej polityki represji istniejącej w tym kraju. Sam czyn aresztowania dziennikarza jest kolejnym dowodem na stale bardzo złą sytuację praw człowieka na Białorusi. Jednocześnie wyrażam głębokie zaniepokojenie tym, co dzieje się na Białorusi. Rząd białoruski zdecydowanie nadużywa swoje prawo oraz nie stosuje się do międzynarodowych zasad jak na przykład Deklaracja Narodów Zjednoczonych czy Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Apeluję do władz Białorusi o respektowanie zasad demokracji, w tym prawa do wolności słowa oraz do reformy prawa dotyczącego wolnych mediów i swobody zrzeszania się. Wyrok Pana Poczobuta – 3 lata w zawieszeniu to działanie, ma na celu zawieszenie jego pracy i próbę zastraszenia go więzieniem. Jeśli w prasie pojawią się kolejne artykuły, które nie spodobają się rządom białoruskim, z powrotem wróci on do więzienia? Nawołuję więc władze do stosowania się do międzynarodowych standardów prawa. Uciszanie dziennikarzy nie jest sposobem na utrzymanie dobrej reputacji państwa, a zwykłym aktem nękania i ograniczania jednostki.

Załączniki