Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

19 maja 2007, 22:00

Maj77

„Wolni w czasach zniewolenia? Zniewoleni w czasach wolności?” – debata pod tym hasłem odbyła się w sobotę w instytucie historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkanie było jednym z głównych elementów obchodów 30. rocznicy powstania Studenckiego Komitetu Solidarności. Gościem debaty był znany francuski historyk idei i myśliciel polityczny – Alain Besancon.

Podczas dyskusji Besancon mówił między innymi o komunizmie – czynnikach go zwalczających i szerzącym się obecnie w Europie Zachodniej neokomunizmie. Francuski historyk podkreślał też wielkie znaczenie Polski dla stosunków Unii Europejskiej i Rosji.

– Myślę, że Polska może odegrać istotną rolę w Europie, bo jest jednym z niewielu krajów, które wiedzą, czym jest Rosja, i zdołała zdefiniować imperializm sowiecki „powiedział naukowiec.

W swoim wystąpieniu Besancon wymienił też czynniki, które jego zdaniem były wykorzystane do walki z komunizmem: czynnik narodowy, duch wolności i praw, pragnienie bogactwa i komfortu życiowego, przerażenie metafizyczne i religia.

Jak stwierdził, w Europie po roku 1968 daje się zauważyć rozszerzanie wolności demokratycznej poza sferę polityczną i jest to – według niego – nurt równie ważny jak Rewolucja Francuska, oparty na relatywizmie moralnym i dokonujący destrukcji podstawowych instytucji społecznych.

Przed tym widmem współczesnej absolutnej demokracji można się jednak bronić, choćby dzięki rozwojowi ekonomicznemu i edukacji.

Pytany o ocenę sytuacji w Rosji, Besancon uznał, że obecny reżim, powstały po rozwiązaniu klasycznej partii komunistycznej, chciałby przywrócić Związek Radziecki, a przynajmniej przejąć kontrolę nad Białorusią i Ukrainą, oraz rozszerzyć wpływ na Europę Środkową, w tym Polskę. – Ten program jest katastrofalny dla narodu rosyjskiego i skazany na porażkę „ocenił francuski uczony.

Prof. Besancon podczas debaty został uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, który w imieniu prezydenta wręczyła mu Urszula Doroszewska. Prezydent Lech Kaczyński nadał go profesorowi za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

Alain Besancon to jeden z najwybitniejszych analityków XX-wiecznych totalitaryzmów, myśliciel polityczny, historyk idei, badacz dziejów Rosji, sowietolog. Profesor L’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu, współzałożyciel i stały współpracownik kwartalnika „Commentaire”.


Źródło: http://www.tvn24.pl/12690,1507114,wiadomosc.html