Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

– Sytuacja geopolityczna, po inwazji Rosji na Krym, zmieniła się na tyle, że zaczęto mówić głośno o bezpieczeństwie energetycznym i prawie krajów do korzystania z własnych zasobów, w tym gazu z łupków. Atmosfera zmienia się korzystnie – mówi Bogusław Sonik. Z posłem do Parlamentu Europejskiego rozmawia Andrzej Stawiarski.

Czytaj więcej:

http://biznes.interia.pl/raport/gaz-lupkowy/news/wojna-o-lupki-czyli-walka-o-energetyczna-wolnosc-europy,2015540,7572