Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W sobotę  – 1. lutego Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik był gościem w Ropie w powiecie gorlickim. W Hali sportowej przy Gimnazjum w Ropie odbyło się doroczne otwarte spotkanie zorganizowane przez Wójta Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury dla przedstawicieli środowisk: zakładów pracy, przedsiębiorców, stowarzyszeń i organizacji oraz mieszkańców gminy.

Podczas spotkania wójt gminy Jan Morańda zaprezentował działalność gminy w ostatnim roku. Na szczególną uwagę zasługuje działalność Stowarzyszenia „Przyjaciół Ropy”, Koła Gospodyń Wiejskich i pierwszego w Polsce wiejskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wizytę zaliczamy do jak najbardziej udanych!

Galeria