Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

25 marca 2007, 22:00

Stary_sacz

W miniony weekend poseł Bogusław Sonik spotkał się z lokalnymi władzami Podegrodzia i Starego Sącza. Rozmowy dotyczyły m.in. pozyskiwania funduszy strukturalnych oraz jubileuszu 750-ecia lokacji Starego Sącza.

W Podegrodziu posłowi Sonikowi towarzyszyli m.in. poseł Andrzej Czerwiński, wicemarszałek Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, starosta nowosądecki Jan Golonka, wójt gminy Podegrodzie Stanisław Łatka oraz radni i sołtysi Podegrodzia.

W Starym Sączu do samorządowców z Podegrodzia dołączył wiceburmistrz Jacek Lelek oraz radni Starego Sącza.

Po zakończeniu rozmów nastąpiło zwiedzanie Rynku Starego Sącza, który został niedawno wyremontowany dzięki środkom unijnym.