Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W poniedziałek, 15 lipca Poseł Bogusław Sonik gościł w podkrakowskich Krzeszowicach. Wizyta była okazją do rozmowy o problematyce wdrażanej właśnie ustawy śmieciowej. Podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miejskiej w Krzeszowicach, Poseł przedstawił sposoby radzenia sobie z problematyką odpadów.

Szczególnie ciekawą informacją dla wszystkich zebranych był sposób utylizacji odpadów w Szwecji, gdzie na wysypiskach składowane jest tylko 1 % (!) wszystkich odpadów. Dla porównania w Polsce odsetek ten sięga 89 %. Wyjazd do Krzeszowic był również okazją do spotkania z mieszkańcami i lokalnymi przedsiębiorcami m.in. właścicielem kawiarni „Melba”, która w tym roku została laureatem konkursu „Małopolski Smak”. Podczas wyjazdu Poseł spotkał się z Dyrekcją Szpitala Rehabilitacji Narządów Ruchu w Krzeszowicach, oraz Radnym Województwa p. Wacławem Gregorczykiem. Spotkanie byłą okazją do wymiany doświadczeń związanych z zarządzaniem instytucjami wojewódzkimi.

Galeria