Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

1317989169

7. października 2011

W czwartek Poseł Bogusław Sonik wziął udział w III Międzynarodowym Kongresie Energii Odnawialnej Green Power 2011 w Warszawie, gdzie zabrał głos w sesji plenarnej poświęconej m.in. odnawialnym źródłom energii, a w szczególności energetyce wiatrowej.

 „Aktualnie uczestniczymy w wydarzeniach, które dają początek nowej rewolucji przemysłowej, prowadzącej do zmiany naszego sposobu produkowania i wykorzystywania energii oraz zmiany rodzajów energii, z których korzystamy” – powiedział w trakcie spotkania Poseł Sonik.

Eurodeputowany podkreślił, na podstawie przytoczonych danych, że zużycie energii wiatrowej wzrosło gwałtownie w całej Unii Europejskiej w ciągu ostatnich dziesięciu lat – „europejczycy już drugi rok z rzędu pozyskali więcej nowej mocy z energii wiatrowej niż z któregokolwiek innego źródła” czemu służą również wysokie ceny oleju, a także kryzys w branży energetyki konwencjonalnej i katastrofa atomowa w Japonii. Rozwojowi energetyki odnawialnej sprzyja ponadto konieczność zakupu coraz większej liczby uprawnień do emisji dwutlenku węgla, a przez to wzrost kosztu produkcji energii z elektrowni węglowych. Prognozy wskazują, że w 2020 r. turbiny wiatrowe pokryją 15,7% całkowitego zapotrzebowania na energię w Europie, a w 2050 już 50%.

W swojej wypowiedzi Poseł Bogusław Sonik zaznaczył również, że inwestycje w energetykę wiatrową wspierają rozwój technologiczny, ochronę klimatu, niezależność energetyczną, rozwój biznesu i miejsc pracy, a także pozwalają na zwiększenie stopnia dywersyfikacji dostaw. Elektrownie wiatrowe mają jednak pewne negatywne skutki, zwłaszcza w kontekście ochrony wrażliwych gatunków ptaków i  siedlisk, dlatego Poseł Sonik podkreśla, że tak ważne jest strategiczne planowanie farm wiatrowych, według m.in. wytycznych Komisji Europejskiej.

Zauważył on jednak, że planom rozwoju energetyki wiatrowej w państwach UE na przeszkodzie stoją nieadekwatne przepisy prawa, długotrwałe procedury administracyjne oraz problemy z dostępem do sieci energetycznej nowoczesnych i bardzo wydajnych elektrowni wiatrowych.

Kongres Green Power łączy świat nauki, biznesu i polityki. Jest miejscem gdzie najnowsze osiągnięcia technologiczne idą w parze z praktyką. II edycja tej imprezy, która odbyła się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Ze względu na Polską Prezydencję w Radzie UE, w trakcie Kongresu podjęte zostały istotne tematy, stanowiące priorytety naszej prezydencji, m.in.: wpływ unijnej polityki klimatycznej na energochłonną gospodarkę czy strategia Unii Europejskiej dla energii ze źródeł odnawialnych.