Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

29 maja 2011, 22:00

1304077859

Poseł Bogusław Sonik organizuje konkurs plastyczno-fotograficzny dla uczniów szkół województw małopolskiegi i świętokrzyskiego.

Tematem prac konkursowych są sposoby wykorzystania możliwości, jakie daje członkostwo Polski w Unii Europejskiej oraz obecność problematyki, wartości, idei i symboli Unii Europejskiej w polskich miejscowościach.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

Dla laureatów konkursu przewidziane są liczne nagrody rzeczowe.

Zwycięskie prace zostaną zaprezentowanie w Parlamencie Europejskim w Brukseli, a zwycięzcy Konkursu z kategorii „fotoreportaż” zaproszeni zostaną na wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Prace konkursowe należy składać lub przesyłać pocztą pod następujący adres: Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika; 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 12/1, Tel. +48 12 290 69 34, Fax. +48 12 292 02 74.

Termin składania prac upływa 30 maja 2011 roku o godz. 17.00 (decyduje data wpływu pracy konkursowej).

Więcej informacji oraz regulamin: www.boguslawsonik.pl

Patronat honorowy:

Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka- Koruba

Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Krakowie