Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Jak informowaliśmy Państwa w ostatnim Sonik Ekspresie, na forum Parlamentu Europejskiego poddano pod głosowanie projekt legislacyjny, którego celem jest zwiększenie konkurencyjności obsługi naziemnej w głównych portach lotniczych UE.  Projekt został zaaprobowany na sesji plenarnej w Strasburgu we wtorek, 16 kwietnia br. Europosłowie złożyli ponadto poprawki, które wpłyną na zwiększenie jakości świadczonych usług i przeciwdziałaniu dumpingowi społecznemu.

Zaaprobowanie wniosku podczas sesji plenarnej oznacza nowe zasady, które podniosą minimalną liczbę firm (z 2 do 3) konkurujących o wykonywanie usług konserwacyjnych, tankowania, czy obsługi bagażu na lotniskach. Dodajmy, że  nowe przepisy będą dotyczyły lotnisk, które obsługują co najmniej 15 milionów pasażerów lub 200 tysięcy ton załadunku rocznie.

Co więcej, eurodeputowani uzupełnili projekt o pewne przepisy socjalne, dotyczące świadczenia usług przez podwykonawców. W sytuacji  bowiem zmiany dostawcy usług, personelowi przysługiwać będzie prawo przeniesienia do pracy dla nowego operatora. Respektowane będą również zawarte umowy zbiorowe.

Przyjęty we wtorek przez PE projekt jest jednym z trzech wchodzących w skład tzw. pakietu lotniczego. Dwie pozostałe regulacje dotyczą przyznawania zezwoleń na start i lądowanie, a także ochrony mieszkańców przed hałasem wydawanym przez samoloty. Obecnie PE podejmie rozmowy z Radą zmierzające do kompromisowego przyjęcia całego pakietu lotniczego.