Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Europosłowie Komisji Kultury i Edukacji zdecydowali dziś o kształcie nowego programu Kreatywna Europa, który ma na celu wsparcie europejskiego sektora kultury i mediów. Europosłowie proponują by budżet programu w latach 2021-2027 wyniósł 2,8 miliarda euro czyli dwa razy więcej niż obecnie. Bogusław Sonik jest sprawozdawcą z ramienia Grupy EPL.

 –Europosłowie powiedzieli dziś zdecydowane „tak” dla wsparcia europejskiego kina i europejskich twórców i artystów. Mam nadzieję, że przedstawiciele państw członkowskich podtrzymają tę decyzję w czasie prac nad kształtem przyszłego budżetu UE na lata 2021 – 2027 – powiedział Bogusław Sonik.

Należy przypomnieć, że głównym zadaniem programu Kreatywna Europa jest wzmocnienie unijnego sektora kultury i sektora kreatywnego poprzez wsparcie w ramach trzech podprogramów:  Media, Kultura oraz części międzysektorowej. 

Podprogram  Media jak dotychczas będzie wspierał rozwój, dystrybucję i promocję europejskich filmów i  programów telewizyjnych. Ma także zapewniać finansowanie projektów audiowizualnych i pobudzanie konkurencyjności w europejskim sektorze audiowizualnym. W najbliższych latach zwiększone zostaną inwestycje w międzynarodową promocję i dystrybucję europejskich dzieł oraz innowacyjnych sposobów opowiadania historii, w tym dzieł opartych na rzeczywistości wirtualnej. Opracowany zostanie internetowy katalog filmów europejskich, aby zwiększyć dostępność i widoczność europejskich dzieł. 

Podprogram Kultura skupi się na  wsparciu promocji europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego. W jego ramach powstaną projekty, sieci i platformy współpracy łączące utalentowanych artystów z całej Europy i ułatwiające twórcom współpracę międzynarodową. Nowym elementem tego komponentu będzie wsparcie sektora muzyki.

części międzysektorowej  nowością jest finansowanie sektora mediów i dziennikarstwa śledczego. Sfinansuje też  małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organizacje z pogranicza mediów i kultury.

Potęga Europy wyrażała się przez wieki przez jej oddziaływaniem w dziedzinie kultury. To tutaj powstały najwspanialszej dzieła we wszystkich dziedzinach: muzyka, malarstwo, architektura, teatr i film. Program Kreatywna Europa pragnie nawiązać do tej właśnie tradycji, wspierając artystów w ich twórczości.  Wspieranie kultury to również inwestycja w rozwój gospodarczy naszego kontynentu– dodał Bogusław Sonik.