Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE w Brukseli

23. marca 2011

Bogusław Sonik (PPE):

Panie Przewodniczący!
Pani Komisarz!

Światowe zasoby piasków bitumicznych są bardzo duże. Ocenia się, że rezerwy takiej ropy, zawarte w bituminach, są ponad dwukrotnie większe niż ropy naftowej wydobywanej konwencjonalnymi metodami. Dzisiejsze technologie pozwalają sięgać po złoża surowców tam, gdzie dawniej nikt nie przypuszczał, że będzie to możliwe. Równocześnie jednak wzrosły wymogi w dziedzinie ochrony środowiska, następuje więc zderzenie norm środowiskowych z pogonią za surowcami i z chęcią eksploatowania ich za wszelką cenę. Pociąga to za sobą degradację terenu, wycinanie lasów, eksploatację zasobów wodnych.

Trzeba wymusić na firmach eksploatujących rekultywację eksploatowanych terenów, tak aby kiedyś znów tam mogły rosnąć lasy. Ci, którzy czerpią zyski z przetwarzania piasków bitumicznych, muszą ich część, na przykład w postaci depozytu, przeznaczać na ochronę środowiska. Komisja Europejska powinna wspierać takie wymogi oraz takie technologie, redukujące emisję CO2 .

Europa i Kanada są przecież ze sobą powiązane gospodarczo na tyle silnie, by przemysł kanadyjski, chcąc nie chcąc, by być obecny na rynku europejskim, chociażby w tej dziedzinie, musi dostosować się do europejskich wymogów w dziedzinie ochrony środowiska.

https://boguslawsonik.pl/wp-content/uploads/2022/10/2011_03_23_Wdrozenie-dyrektywy-w-sprawie-jakosci-paliwa_debata.pdf