Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

We wtorek, 7 maja br. w Parlamencie Europejskim odbyły się warsztaty poświęcone elektronicznym papierosom. Zorganizowała je Linda McEvan, sprawozdawczyni raportu w Komisji Ochrony Środowiska na temat zmian w dyrektywie tytoniowej.

Kwestia e-papierosów uregulowana jest zaledwie w 8 krajach członkowskich Unii Europejskiej. Zdaniem Komisji Europejskiej prace nad zmianą dyrektywy tytoniowej to znakomita okazja do przyjęcia wspólnej regulacji dla całej UE. Pomimo faktu, iż w trakcie warsztatów można było zapoznać się z doświadczeniami w kwestii e-papierosów takich państw jak Wielka Brytania czy Finlandia, to panelistom nie udało się dojść do konsensusu w sprawie kształtu przyszłej regulacji. Zgodnie uznano, że ciągle brakuje nam badań naukowych, które by jednoznacznie potwierdziły, że papierosy elektroniczne pomagają w rzuceniu palenia zwykłych papierosów.

Dzisiaj w południe upłynął termin składania poprawek do zmian w dyrektywie tytoniowej. Głosowanie w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności planowane jest na czerwiec.