Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

– Bezrobocie młodzieży jest jednym z głównych wyzwań Unii Europejskiej. W sytuacji, kiedy 24% młodych Europejczyków nie ma pracy, musimy działać tu i terazParlament Europejski zrobi wszystko, co w jego mocy, by zagwarantować efektywne i jak najszybsze wdrożenie unijnej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – powiedziała Sidonia Jędrzejewska, inicjatorka oficjalnego wysłuchania publicznego PE poświęconego tej naglącej kwestii.

Na dzisiejszym wysłuchaniu członkowie komisji budżetowej Parlamentu Europejskiego skontrolowali stan implementacji Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (z ang. Youth Employment Initiative, YEI). Zaproszeni na debatę przedstawiciele Komisji Europejskiej, administracji krajowych oraz NGO omówili problem bezrobocia w poszczególnych państwach członkowskich oraz podzielili się dobrymi praktykami w tym obszarze.

– Dzięki staraniom europosłów Unia przeznaczy dodatkowe 6 mld euro na wsparcie zatrudnienia młodzieży w ramach budżetu UE 2014-2020. Środki te mają zostać wydane w ciągu pierwszych dwóch lat obecnej perspektywy, a nie rozłożone na całą siedmiolatkę. Co więcej, w ramach YEI państwa członkowskie będą mogły rozliczyć programy na rzecz zwalczania bezrobocia młodych, które zostały rozpoczęte już w 2013 roku – podkreśliła europoseł Jędrzejewska.

– Polska otrzyma z YEI 550 mln euro. Nasz rząd powiększył tę pulę o 1,15 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego i wpisał je w ramy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W sumie z funduszy unijnych przeznaczymy 1,7 mld euro, czyli ok. 7 mld złotych, na zwalczanie bezrobocia młodych Polaków. Ponadto na ten cel wyasygnowaliśmy podobną kwotę – 1,8 mld euro – z krajowego Funduszu Pracy na lata 2014-2020 – powiedział minister Jacek Męcina z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,

Pieniądze z inicjatywy mają być przeznaczone na organizację szkoleń, kursów, staży oraz doradztwa zawodowego dla młodzieży. YEI dotyczy regionów UE, w których bezrobocie ludzi w wieku 15-24 lat przekracza 25%. W Polsce, gdzie ponad 27% młodych ludzi nie ma pracy, są to województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz zachodniopomorskie.

Na dzisiejszym wysłuchaniu w roli ekspertów wystąpili m.in: szef Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia Komisji Europejskiej, Michel Servoz; attaché ds. socjalnych Stałego Przedstawicielstwa Włoch, Tatiana Esposito oraz szefowa Urzędu Pracy Walonii, Marie-Kristine Vanbckestal.