Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE. Strasburg

16. marca 2006

Bogusław Sonik (EPL- ED):

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo!

Sytuacja polityczna Mołdawii to widoczny przykład tego, jak deklaracje polityczne rozmijają się zarówno z możliwościami ich realizacji jak i dobrą wolą ich wykonania.

W roku 1999 Rosja zobowiązała się wycofać swoje wojska, które stacjonowały na
terytorium Mołdawii w Naddniestrzu, do końca roku 2002. Do tej pory jednak suwerenność i konstytucyjna niepodzielność terytorium tego kraju, Mołdawii, nie zostały uznane przez Rosję poprzez wycofanie jej oddziałów wojskowych.

Naddniestrze stanowi jedną z najbardziej zasobnych w przemysł części Mołdawii. Utrzymywanie tam samozwańczego organizmu politycznego stanowi ogromną przeszkodę w unormowaniu sytuacji gospodarczej tego kraju i pozwolenie mu na rozpoczęcie procesu odpowiedniego przygotowywania się do jakichkolwiek rozmów z Unią Europejską o członkostwie czy nawet tylko o stowarzyszeniu.

Polityka rosyjska dąży do zapewnienia wszelkimi możliwymi  środkami wpływów mocarstwowych w rejonie Europy  środkowo-wschodniej, którą traktuje ona jak swoją naturalną bazę wpływów. Reżim naddniestrzański utrzymywany przez byłą armię czerwoną stanowi jawny przykład lekceważenia ludzi, obywateli i ich praw. Te zdegenerowane oddziały prowadzą tam masowy i nielegalny handel bronią oraz wiele innych przestępczych procederów. Obietnice rządu rosyjskiego o wycofaniu armii okazały się po raz kolejny jedynie zwykłą grą polityczną wobec politycznych partnerów, w tym również dla państw Unii Europejskiej. Jest to po prostu obliczone na uśpienie europejskiej opinii publicznej.

W tej sytuacji chciałbym zapytać, w jaki sposób mamy zamiar kształtować Europejską Politykę Obronną, kiedy nie potrafimy wymóc na naszych partnerach przestrzegania tak oczywistych zobowiązań dotyczących obszarów, które są nam tak bliskie? Gdzie ma się uwidocznić siła perswazji wywierana przez 25 państw Unii, jeżeli nie w tak pilnych sprawach jak ta, tak ważnych z punktu widzenia również i naszego własnego bezpieczeństwa?

Jeżeli chcemy,  żeby wszystkie hasła dotyczące polityki obronnej nabrały sensu, musimy stanąć na wysokości zadania w konkretnych przypadkach takich jak ten i wykazać swoją wolę wymuszenia przestrzegania przez każdego partnera, niezależnie jak silny on jest, danych zobowiązań.

Dziękuję.