Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

3. grudnia 2007

Eurodeputowany Bogusław Sonik wraz z grupą posłów z nowych państw członkowskich podpisał się pod listem do Komisji Europejskiej w sprawie handlu emisjami.

Obecnie jednym z priorytetowych celów Unii Europejskiej jest walka z ujemnymi efektami zmian klimatycznych. Jednym z rozwiązań jest ograniczenie emisji gazów. W tym celu Unia nałożyła na wszystkie państwa członkowie ograniczenia w tym zakresie. Należy jednak zwrócić uwagę, że nowe państwa członkowskie z racji swoich historycznych uwarunkowań potrzebują więcej czasu na wdrożenie norm europejskich. Zbyt szybkie wprowadzanie może spowodować ujemne skutki dla przemysłu nowych członków, co stoi w sprzeczności z polityka zrównoważonego rozwoju.