Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie podczas sesji plenarnej PE. Strasburg

26. października 2005

Bogusław Sonik (PPE-DE ), na piśmie:

Szanowny Panie Przewodniczący, Rozporządzenie w sprawie F-gazów jest przykładem nadregulacji, które nie przystają do rzeczywistości. Po co wprowadzać kolejne rozporządzenie w zakresie ochrony środowiska, skoro analizy statystyczne wykazują znikomą szkodliwość F-gazów, wręcz na granicy błędu statystycznego?

Mamy tu do czynienia z całkowitym brakiem zrównoważonego podejścia do rozwoju ochrony środowiska i przemysłu.

Alarmujący jest również fakt, iż przyjęcie pojedynczej podstawy prawnej dla Rozporządzenia t.j art. 95 TWE mogłoby spowodować zakłócenia w funkcjonowaniu wspólnego rynku.

Polska i inne kraje członkowskie, które nie wprowadziły restrykcji odnośnie używania F-gazów, stanowczo sprzeciwiają się takiej decyzji, postulując oparcie rozporządzenia o dwie podstawy prawne ( tj. art. 95 i 175 TWE). Miałoby to na celu wprowadzenie jednakowych w całej Unii Europejskiej wymagań dotyczących ograniczeń i zakazów wprowadzania na jednolity rynek niektórych produktów zawierających F-gazy. Tym samym zasada wspólnego rynku nie zostałaby naruszona.

Nie ulega wątpliwości, iż skutki ograniczania emisji gazów fluorowych odniosą niewspółmierne straty gospodarcze w większości nowych państw członkowskich w stosunku do uzyskanego efektu ekologicznego.