Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Komisja Europejska udzieliła posłom Bogusławowi Sonikowi, Adamowi Gierkowi i Andrzejowi Grzybowi odpowiedzi na pytanie dot. zachowania darmowych uprawnień do emisji CO2 dla przemysłu wapienniczego.

Tekst odpowiedzi w załączeniu:

https://web.archive.org/web/20190602044253/https://www.boguslawsonik.pl/system/files/1825/original/2014-03-19%20Odpowied%C5%BA%20KE%20do%20MEPs%20Gierek%20Sonik%20Grzyb.pdf?1395674267