Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W nadchodzącym tygodniu:
12.-15.11.2012 – tydzień posiedzeń komisji parlamentarnych i grup politycznych
Parlament Europejski, Bruksela
W tym tygodniu w Brukseli odbywać się będą spotkania w ramach posiedzeń komisji parlamentarnych i grup politycznych. Na żywo śledzieć je będzie można na stronach Parlamentu Europejskiego. Tutaj w skrócie, nad czym pracować będą eurodeputowani:Przestępczość zorganizowana (CRIM) –  jeszcze dzisiaj w PE wysłuchanie publiczne dot. kluczowych metod dla przezwyciężania i walki z przestępczością zorganizowaną. Posłowie skoncentrują się szczególnie na środkach ochrony rynku międzynarodowego przed praniem brudnych pieniędzy oraz hazardem w internecie;Ochrona Środowiska Naturalnego (ENVI) –  również w poniedziałek, odbędzie się nadzwyczajne spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej, reprezentacją obecnej Prezydencji i ekspertami odnośnie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS). Omówiona zostanie kwestia przydziałów emisji gazów cieplarnianych w dalszej perspektywie;Zatrudnienie i Sprawy Socjalne (EMPL) – Delegacja Komisji będzie dziś gościć w Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie. Głównymi tematami dyskusji mają być m.in.: międzynarodowe standardy pracy, analizy i rekomendacje Międzynarodowej Organizacji Pracy odnośnie obecnego kryzysu w strefie euro,  i co za tym idzie wysokiego bezrobocia wśród młodych ludzi;
Grecja i Hiszpania na dywaniku
Komisja Spraw Gospodarczych i Monetarnych, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Parlament Europejski, Bruksela
W tym tygodniu w PE jednym z najważniejszych tematów, związanych m.in. ze zbliżającym się szczytem UE, będzie kryzys w Hiszpanii i Grecji. Eurodeptuowani będą mieli okazję dyskutować o sytuacji ekonomicznej z ministrami finansów tych dwóch państw. Spotkania, które odbędą się dziś i we wtorek, mają na celu jasne podkreślenie, jak państwa te zamierzają walczyć z kryzysem w swoich granicach.W debacie z członkami Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych jeszcze dziś bieże udział hiszpański minister gospodarki Luis De Guindos. Jutro, podczas nadzwyczajnego spotkania w ramach Dialogu Ekonomicznego, w komisjach Spraw Gospodarczych i Monetarnych oraz Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, o sytuacji w Grecji poinformują szefowie resortów pracy, Ioannis Vrutsis i finansów – Giannis Stournaras. Posiedzenie we wtorek między 15.30 a 17.30.Więcej >

Ostatnie prace nad „raportami łupkowymi”Lup%20280x336
Parlament Europejski
Znamy już agendę listopadowej sesji plenarnej w Strasburgu, z której wynika, że debata i głosowanie nad raportem Sonika dot. środowiskowych aspektów wydobycia gazu łupkowego, odbędzie się kolejno we wtorek i w środę, 20. i 21. listopada br. Również wtedy ma odbyć się głosowanie nad raportem przygotowywanym w Komisji Przemysłu i Energii, autorstwa greckiej eurodeputowanej Nikki Tzaveli.W tej chwili trwają jeszcze ostatnie prace i negocjacje pomiędzy grupami politycznymi. Jak wielokrotnie podkreślał Poseł Sonik, spodziewamy się trudnej debaty i mobilizacji zarówno zwolenników, jak i przeciwników wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych. Satysfakcjonujący kompromis, jaki postuluje Sonik, pozwoliłby na wykorzystanie potencjału gazu łupkowego przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.W oczekiwaniu na debatę zapraszamy do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na naszej stronie internetowej, gdzie będą publikowane również najważniejsze, bieżące informacje związane z raportem Posła Sonika:skonsolidowany raport Posła Sonika, który rozpatrywany będzie w Strasburgu;aktualny numer Biuletynu Europejskiego, poświęcony tematowi gazu łupkowego;wszystko o gazie łupkowym – przegląd prasy, multimedia i aktywności Posła Sonika;
Negocjacje budżetu na lata 2012-2014 w decydującej fazie
Bruksela
„Toczy się teraz ostra gra pomiędzy państwami o wysokość unijnego budżetu. Jest to swego rodzaju poker, w którym stawką są duże pieniądze. Wszyscy próbują wykazać, że są pokrzywdzeni (…)” –  tak negocjacje ws. Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) komentował Poseł Sonik na łamach Dziennika Polskiego. Negocjacje porozumienie dotyczącego procesu przyjmowania budżetu oraz jego podziału, wkroczyły w decydującą fazę. Kluczowym wydarzeniem dla osiągnięcia ostatecznego porozumienia w tej sprawie będzie zbliżający się szczyt Rady Europejskiej, w dniach 22 – 23 listopada. Szczyt zapowiada się dosyć interesująco, ponieważ państwa starej Unii, a przede wszystkim Wielka Brytania chcą znacząco obniżyć proponowaną pierwotnie przez Komisję Europejską wartość unijnego budżetu. Dla Polski może to oznaczać spore ograniczenie strumienia unijnych pieniędzy, zwłaszcza z funduszu spójności, którego nasz kraj jest głównym beneficjentem.Więcej
Wydarzyło się:
Edukacja ekologiczna w Koniuszy
Koniusza, powiat proszowicki
8. listopada 2012r. w Szkole Podstawowej w Koniuszy odbyło się uroczyste podsumowanie projektu pt. „Moja Natura 2000 – Warsztaty Ekologiczne”, organizowanego przez Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska”, nad którym honorowy patronat objął między innymi poseł Bogusław Sonik.Jak podkreślał w skierowanym do zgromadzonych liście – Powinniśmy rozbudzać w młodych ludziach świadomość działań ekologicznych, tak, aby w przyszłości potrafiły podejmować właściwe decyzje. 
Gratulował organizatorom ciekawej, nibanalnej formy warsztatów, zauważył, że – Zdobyte w ten sposób  wiadomości trwale zapadają w pamięci młodych ludzi, gdyż są poparte ich własnymi obserwacjami i doświadczeniami.Więcej >
Wybitni Europejczycy docenieni
Parlament Europejski, Bruksela
Europejska Nagroda Obywatelska trafiła w tym roku do 37 laureatów z 19 państw UE. Utworzona z inicjatywy Parlamentu Europejskiego w 2008r. nagroda jest sposobem uhonorowania poszczególnych Europejczyków za ich wybitne osiągnięcia. Laureatami tego wyróżnienia mogą być obywatele, grupy, stowarzyszenia lub organizacje. Każdy deputowany PE ma prawo do nominowania jednego kandydata w roku. Zwycięzcy otrzymali medale podczas ceremonii w swoich krajach, a 7 i 8 listopada spotkali się w Brukseli, by zaprezentować swoje dokonania i porozmawiać z eurodeputowanymi. Tegorocznymi polskimi laureatami nagrody zostali: Stowarzyszenie św. Celestyna, Jacek Łuczak, lekarz medycyny paliatywnej, Stowarzyszenie WIOSNA oraz Polska Federacja Ruchów Obrony Życia.Więcej >
Wizja Europy Angeli Merkel
Parlament Europejski, BrukselaWizja odnowionej Unii, ochrona euro i kwestie nowego budżetu to główne tematy debaty Angeli Merkel z członkami Parlamentu Europejskiego, która miała miejsce w środę, 7. listopada. Projekt dla UE przedstawiony przez kanclerz Niemiec opiera się przede wszystkim na wzmocnieniu koordynacji polityk gospodarczych oraz zwiększeniu zakresu wspólnej polityki fiskalnej. Podczas debaty z deputowanymi Merkel wspomniała także o budżecie dla strefy euro, w którym zostałaby przewidziana kompensata za wysiłki we wprowadzaniu reform. Przedstawiciele grup politycznych w trakcie debaty domagali się jednak bardziej zdecydowanych działań ze strony liderów europejskich. Między innymi Przedstawiciele EPP mówili o budżecie dynamizującym gospodarkę europejską, natomiast członkowie S&D, Zielonych oraz GUE wzywali do stworzenia nowego planu antykryzysowego, nieopierającego się tak bardzo na cięciach oraz oszczędnościach.Więcej >
O większą wolność dla mediów
Komisja Wolności Obywatelskich, Parlament Europejski, BrukselaCzy w Europie wolność mediów istnieje już w pełni, a co więcej  czy jest właściwie zagwarantowana? Według Renate Weber (ALDE), która jest autorką raportu w tej sprawie nie jest to wcale takie oczywiste.Podczas zorganizowanego przez nią we wtorek, 6 listopada spotkania na forum Komisji Wolności Obywatelskich zaproszeni eksperci wymieniali swoje opinie w tej sprawie. Dunja Mijatovic, przedstawicielka OBWE, podkreśliła, że wiele państw często chętnie podpisuje się pod postulatem ochrony wolności mediów, ale ponosi porażkę podczas wprowadzania przepisów w życie. „Kraje należące do UE niestety są wśród nich” – wskazała. „Od 2008 r. sytuacja wolności mediów w Unii się pogarsza. Nie ma takiego państwa członkowskiego, które nie zrobiłoby kroku wstecz w tej kwestii” – wtórował jeden z panelistów – Olivier Basille, reprezentujący Dziennikarzy Bez Granic. Dodał, że największym zagrożeniem w tym momencie są choćby propozycje nowych uregulowań prawnych dotyczących znieważenia i zniesławienia.Więcej >
„Pakiet lotniskowy” przyjęty, ale nie w całości
Komisja Transportu i Turystyki, Parlament Europejski, Bruksela
Komisja Transportu i Turystyki odrzuciła podczas wtorkowego głosowania propozycję KE, umożliwiającą poszerzenie konkurencyjności obsługi naziemnej lotnisk. Zakładała ona, że linie lotnicze będą mogły wybierać spośród przynajmniej trzech firm oferujących obsługę lotniskową (obecnie dostępne są tylko dwie), uznając, że poprawi to jakość i szybkość usług, które nie tak dawno temu były w niektórych portach lotniczych zmonopolizowane.Wbrew poglądom Komisji Europejskiej deputowani obawiają się, że zapisy zamiast poprawić jakość obsługi, spowodują w efekcie obniżenie wynagrodzeń pracowników.  „Dalsze złagodzenie przepisów i wprowadzenie na rynek usług większej ilości firm nie przełoży się od razu na poprawę jakości i szybkości obsługi” – mówił Georges Bach (EPL). „Przeciwnie – wzrosną naciski na pracowników, a ich płace najprawdopodobniej pójdą w dół” – dodał. Posłowie przegłosowali natomiast dwa pozostałe akty prawne zgłoszone w ramach tzw. pakietu lotniskowego, dotyczące limitów hałasu i przyznawania „slotów”, czyli upoważnień do startów i lądowań. Ostateczne głosowanie nad rekomendacjami komisji zaplanowane jest na grudzień.